Klaas Admiraal organiseert door het jaar heen leuke dagjes uit. Wisselend in prijs en bestemming. Voor iedereen leuk om wijkbewoners te ontmoeten. In de nieuwsbrief die maandelijks wordt verzonden worden de uitjes gemeld. Ook op het prikbord kunt u de laatste bestemmingen vinden.

De werkwijze is als volgt. U vraagt in De Herberg naar Klaas. Als hij niet aanwezig is, schrijf u naam op de lijst met een mail of telefoonnummer. Klaas kan dan contact met u opnemen. U maakt vooraf het bedrag over op zijn rekening, zodat u deelname veilig is gesteld. Mocht het reisje niet onverwachts doorgaan, dan krijgt u het bedrag terug gestort. Over te maken op NL56 INGB 0001 5810 82 t.n.v. K.R. Admiraal.