Verspilling tegengaan is een van de beweegredenen om levensmiddelen te ruilen We hebben goede ervaringen met onze boekruilkast en kleding ruilen. Onder het motto “minder verspilling, meer verbinding”, willen we via levensmiddelen meer contact tussen wijkgenoten brengen. Waarom levensmiddelen weg gooien als een ander ze goed kan gebruiken.

In De Herberg is iedere werkdag  tussen 10 tot 12 uur de ruilkast open. Je bent van harte welkom om producten te brengen. En u mag maximaal 3 producten meenemen. Zit u echt om levensmiddelen verlegen omdat u met een smalle beurs leeft? Of wilt u ’s avonds ruilen? Neem dan contact op met Karin: 06-25218174.

Minder verspilling, meer verbinding!