Laden Evenementen

Op woensdag ochtend 2 september is een feestelijke bijeenkomst. Allereerst  proberen we alle “oud” vrijwilligers te bereiken en uit te nodigen bij deze reunie. De stadsdichter zal een voordracht doen en ook Burgemeester Bolsius hoopt erbij aanwezig te zijn.

Het wordt een vrolijke bijeenkomst waar u van harte bent uitgenodigd om te ervaren wat de vrijwilligers 20 jaar geleden hebben gedaan. En waar we mee doorgaan, aangepast aan de wensen en talenten uit de wijk Nieuwland.

Wees van harte welkom!

Deze activiteit is onder voorbehoud, daar wij niet weten hoe corona zich zal ontwikkelen.