Laden Evenementen

Iedere werkdag zijn er vaste gasten die biljarten. Maar op de woensdag kan iedereen in de wijk met elkaar een spelletje spelen.

Heeft u interesse om mee te doen of lid te worden van onze Biljartclub op de donderdag meldt u zich dan aan bij

Wim Gerritse, wimherberg@gmail.com